Forelesning Notater Todo

Installasjon

quiz1
19. januar
slides

Kom i gang (print/input)Variabler og uttrykkTyperOperatorerGrafikk

lab1
26. januar
slideskode

Betingelser (if/else)FunksjonerMinne og kodesporingFeil og debugging

pres1
lab2
2. februar
slideskode
9. februar
slideskode

LøkkerStrenger

løkke-øvelser
lab3
16. februar
avlyst

ListerFlerdimensjonelle lister

liste-øvelser
pres2
lab4
23. februar
slideskode
1. mars
slideskode

Grafiske brukergrensesnitt

lab pre5
lab5
galleri
8. mars
slideskode

Filer og CSVUnicode og tekstkodingHåndtere krasj

pres3
lab6
15. mars
slideskode

Oppslagsverk (dict)Mengder (set)

22. mars
slideskode

ModulerStandardbiblioteketEksterne pakker

Pyplot tutorial
åpen lab lab7
Påskeferie
5. april
slides

lab8
12. april
slidestutorial
19. april
slides
quiz2
26. april
prøveeksamen
krasjkurs 29. april: slides
3. mai
slides
sentrale tematidligere eksamenercodingbatedabit
eksamen

mitt.uib • discord • emnebeskrivelsetimeplan
Arbeidskrav
  • Quiz. Det er 2 obligatoriske quizer i emnet.
  • Lab. Det er 8 obligatoriske laber i emnet.
  • Presentasjon. Det er 3 obligatoriske presentasjoner i emnet. Presentasjonene krever fysisk oppmøte, så du må planlegge å være i Bergen på disse dagene.

Alle arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Om uforskyldte omstendigheter som sykdom, heimevernsøvelse eller lignende hindrer deg i å fullføre et arbeidskrav inne fristen, kan du sende søknad til lab-administrator om utsettelse eller fritak.

Eksamen

Eksamen vil være en lukket eksamen uten tilgang til internett. En PDF med kursnotatene (altså de sidene som ligger under /notat på denne nettsiden) vil være tilgjengelig i eksamenssystemet. Varigheten til eksamen er 4 timer.