Lab5: Snake

I denne lab’en skal vi lage et spill hvor spilleren styrer en sulten python-slange på jakt etter epler. Vi kan kalle spillet for «Snake». For å få laben bestått, må du levere et fullt ut funksjonelt spill. Laben rettes manuelt av gruppeleder etter innleveringsfristen.

Det er viktig at du starter tidlig og ber om hjelp dersom du blir sittende fast. Samarbeid gjerne med andre (men skriv opp hvem du har jobbet med). Om noe er uklart, spør gjerne i lab5-kanalen på Discord også.


Forberedelser.

Kikk også på kursnotater om grafiske brukergrensesnitt. Det er særlig viktig at du forstår de første par avsnittene ordentlig. Det kan være greit å ha kursnotatene om grafikk i bakhodet også.Guide til snake av Torstein Strømme er lisensiert under CC-NC-SA 4.0.