Om

Denne nettsiden er laget av Torstein Strømme for kurset INF100 Innføring i programmering ved Universitetet i Bergen.

På den tekniske siden er nettsiden bygget av Hilde Jordal og Torstein Strømme. Vi bruker Hugo, og tar løselig utgangspunkt i temaet Vanilla Bootstrap. Ikoner er hentet fra Bootstrap Icons. Kurslogo og favikon basert på bilde av Safari Travel Plus hentet fra Wikimedia Commons. Kjøring av kode i nettleseren gjøres med Brython, en implementasjon av Python som i sjeldne tilfeller oppfører seg litt annerledes den Python vi har installert lokalt på våre maskiner. Løsning for å kjøre Python-kode på nettsiden er basert på kode laget av David Kosbie, og er benyttet med tillatelse. Videospiller viser innhold fra YouTube.

Innholdet på denne siden er inspirert av og inneholder elementer fra kurs utviklet av David Grellscheid og David Kosbie. Kopiert innhold er benyttet og tilpasset med tillatelse.

Innhold som befinner seg på underområde /notat er utviklet av David Kosbie og Torstein Strømme.

Innhold som befinner seg på underområder /lab og /les er (med mindre annet er oppgitt) frigitt under CC-BY-SA 4.0 og er utviklet av Elisabeth Bonnevier, Laura Garrison, David Grellscheid, Maren Hundvin, Hilde Jordal, Åsmund Kløvstad, Gutama Ibrahim Mohammad, Wim Van den Broeck og Torstein Strømme.

Tusen takk til alle som har bidratt!

Kontakt

torstein.stromme@uib.no