Åpen lab

Åpen lab er et alternativ til lab 7 og 8 for dem som ønsker å jobbe mer med grafiske brukergrensesnitt. Dersom du får godkjent åpen lab, telles det som at både lab 7 og lab 8 blir godkjent.

Forberedelser
Innlevering og oppfølging

Oppgaven

Lag ditt eget program basert på uib_inf100_graphics.event_app -rammeverket.

Krav til å få bestått:

Samarbeid

Oppgaven er individuell. Du kan gjerne få hjelp fra medstudenter som ser på koden din og kommer men innspill, men du må lage programmet selv.

Det er OK å benytte kode fra hjelpemidler som Copilot, ChatGPT, StackOverflow, eller andre kilder så lenge det er tydelig merket i koden hva som ikke er ditt eget arbeid. Om du får hjelp, skriv opp navnet deres med en kommentar i kildekoden.

Du kan ikke basere programmet ditt primært på en guide eller detaljert tutorial.

Spørsmål og svar

Har du noen idéer til hva jeg kan lage?

Idéer med lav kompleksitet, men som er akkurat innenfor det som er akseptert om det er solid gjennomført:

Idéer som krever litt mer

Er programmet mitt komplekst nok?

Se eksemplene over. Dersom programmet er mindre komplekst enn hangman eller tic tac toe, har det sannsynligvis for lav kompleksiset. Men du kan også høre med en gruppeleder eller spørre emneansvarlig om idéen din møter minstemålet av kompleksitet.

Kan jeg få hjelp?

Vi vil ha en kanal på discord for åpen lab, og du kan også spørre gruppeleder om hjelp i gruppene.

Kan jeg gjøre både åpen lab og lab 7/8 om jeg ønsker?

Ja. Dersom du får godkjent åpen lab, vil det telle som at lab 7 og lab 8 automatisk blir godkjent; men du kan gjerne gjøre lab 7 og lab 8 i tillegg hvis du ønsker.

Jeg laget noe skikkelig kult. Kan jeg vise det frem?

Ja, alle som leverer åpen lab blir invitert til å vise frem prosjektet sitt på emnets hjemmeside (selvsagt helt frivillig).