Installasjon

I dette kurset bruker vi Python 3.11 som programmeringsspråk og Visual Studio Code som editor.

Installasjon av Python

Installasjon av Visual Studio Code

PS: Visual Studio Code er ikke det samme som Visual Studio, selv om begge deler er kodeeditorer laget av Microsoft.

Konfigurasjon av Visual Studio Code